Logo UE EFRR
Informacja o realizowanych projektach i wsparciu Unii Europejskiej

Balustrady mostowe dla ruchu pieszych i rowerowego (BAL AL)

BAL AL - balustrada ze słupkami w postaci z rur o przekroju okrągłym lub kwadratowym, poręczą z rur o przekroju okrągłym lub kwadratowym i szczeblinami z rur o przekroju okrągłym lub eliptycznym; odległość między osiami sąsiednich słupków głównych wynosi nie więcej niż 1500 mm; odległość między sąsiednimi szczeblinami (światło) wynosi nie więcej niż 140 mm; wysokość wynosi od 1100 mm do 1300 mm;

DO POBRANIA

Pobierz katalog w wersji pdf

Balustrady przy schodach dla obsługi technicznej (BAL 6-AL)

BAL 6A-AL – balustrada z rur o przekroju okrągłym; odległość między osiami sąsiednich słupków głównych wynosi nie więcej niż 2000 mm; wysokość wynosi 1100 mm;

DO POBRANIA

Pobierz katalog w wersji pdf

Balustrady niestandardowe według zamówienia klienta

Balustrady niestandardowe wykonywane są według projektów Zamawiającego lub przygotowanych przez Nasz zespół projektantów.

DO POBRANIA

Pobierz katalog w wersji pdf

Informacja o realizowanych projektach i wsparciu Unii Europejskiej
Logo UE EFRR